Ochrana osobních údajů

Emailová adresa slouží ke stažení a aktivaci zakoupené licence k aplikaci. S emailovou adresou zákazníků je nakládáno v souladu s požadavky na ochranu osobních údajů. Je uložena do naší databáze po objednávce a aktivaci licence. Účelem uložení je:


Databáze je zabezpečena a slouží výhradně k výše uvedeným účelům. Emailovou adresu neposkytujeme třetím stranám.